Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych

Beton dla twojej inwestycji

Wynajem sprzętu budowlanego

Wykonawstwo na najwyższym poziomie

Napisz do nas

Nasze referencje

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o.

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o.o. zrealizowało roboty budowlano-montażowe oraz ziemne związane z wykonaniem przepustów w ramach zadania "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski-Rawa Mazowiecka od km 324-772 do km 388-000". Wartość robót wynosiła 4,9 mln zł. Realizacja zadania przebiegała sprawnie i terminowa, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Potwierdzamy , że. Przedsiębiorstwo „Beton-Stal Ostrołęka" spółka z o.o. gwarantuje sprawną i dobrą jakościowo realizację procesów inwestycyjnych.

Urząd Miasta Ostrołęki

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Beton - Stal Ostrołęka Sp. z o.o. realizowało budowę ul. Cichej w Ostrołęce. Wartość: 325.637,95 zł. W zakres zadania wchodziły następujące roboty: budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenie ulicy, nawierzchnia jezdni i chodników z kostki brukowej. Inwestycja została wykonana w ustalonym terminie, bez zastrzeżeń i zgodnie ze sztuką budowlaną. Komisja odbiorowa jakość wykonanych robót oceniła jako dobrą.

Fabryka Kotłów RAFAKO

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o. o. wykonało w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla bloków 1-3 w Zespole Elektrowni Ostrołęka roboty budowlane. Wykonywanie charakteryzowało się bardzo dobrą organizacją pracy, fachowością i sumiennością. Powierzone roboty wykonano zgodnie z dokumentacją oraz podpisaną Umową.

Astaldi S.p.A.

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Beton-Stal Ostrołęka Sp. z o.o. zrealizowało roboty polegające na budowie obiektów inżynierskich (przepustów żelbetowych) w ramach zadania "Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka od km 324+772 do km 368+000". Wartość wykonanych robót - 6,39 mln zł netto. Realizacja zadania przebiegała sprawnie i terminowo, zgodnie z Zamówieniem oraz zaleceniami Inwestora. Rekomendujemy spółkę jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera dbającego o wysoki poziom obsługi klienta.

SZPZOZ w Ostrołęce

"Beton Stal Ostrołęka" Sp. Z o. o. realizował budowę Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Budynki wykonywane były kompleksowo wraz z instalacjami elektrycznymi; zasilania, oświetlenia, monitoringu wizyjnego i energetycznego (BMS), kontroli dostępu, domofonową, ppoż" przeciwwłamaniową, teletechniczną i siecią komputerową oraz sanitarnymi; wodną, kanalizacyjną, wentylacji i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, gazów medycznych i chłodniczą. Roboty przebiegały zgodnie z ustalonymi harmonogramami przy zachowaniu wysokiej jakości.

Zakład Budowy Aparatury APAKOR - ROKITA Sp. z o. o.

Roboty były realizowane sprawnie i terminowo, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami zakładu. Wysoką jakością i terminowością wykonywanych robót Przedsiębiorstwo "Beton - Stal Ostrołęka" zasłużyło sobie na miano fachowego, rzetelnego i godnego polecenia Wykonawcy.

Energa Elektrownie Ostrołęka

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu Beton - Stal Ostrołęka Sp. z o.o. wykonało prace związane z dostosowaniem posadzki i rozmieszczeniem grzejników w rozmrażalni do zabudowy podciągarki wagonowej na terenie Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. Wykonawca wywiązał się z przyjętych na siebie zadań. Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym terminie, co pozwala nam rekomendować firmę jako solidną, wiarygodną w pełni przygotowaną do wykonywania prac.

Energa Elektrownie Ostrołęka

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu "Beton - Stal Ostrołęka" Sp. z o.o. wykonało remont stropodachu budynku kotłowni na poz. +16.0 m kotła nr 5 EcA na terenie Energa Elektrownie Ostrołęka. Na uwagę zasługuje fakt, że roboty były wykonywane na terenie czynnego zakładu. Powierzone zadanie wykonano w ustalonych terminach, fachowo, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną. Jakość prac świadczy o wysokich kwalifikacjach pracowników i kadry kierowniczej.

Polimex NM Mostostal Siedlce

Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni Przemysłu "Beton-Stal Ostrołęka" sp. z o.o. jako wykonawca robót dał się poznać z jak najlepszej strony. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż roboty były wykonywane w obrębie czynnych urządzeń technologicznych na terenie czynnego zakładu. Kadra kierownicza jak i pracownicy wywiązali się z powierzonych zadań wzorowo zarówno pod względem jakości jak i terminowości realizacji prac. Tym samym Przedsiębiorstwo "Beton-Stal Ostrołęka" zasłużyło sobie na miano fachowego, rzetelnego i godnego polecenia Wykonawcy.

Profesjonalne przedsiębiorstwo, sprawdzeni specjaliści

Jesteśmy polską firmą budowlaną świadczącą usługi dla każdego sektora przemysłu, jako generalny wykonawca i podwykonawca. W trosce o zadowolenie klientów stosujemy certyfikowany system zarządzania jakością i BHP zgodny z normami: ISO 9001:2008 oraz OHSAS 18001:2007.

Wieloletnie doświadczenie

Niemal 30-letnie doświadczenie w branży budowlanej, ponad 200 zrealizowanych projektów budowlanych w latach 1999-2019.

Wykwalifikowana kadra

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników i współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami materiałów i usług.

Twoje zadowolenie

Budownictwo to nasza pasja, dlatego najbardziej cieszy nas zadowolenie naszych klientów oraz zaufanie, że to właśnie my realizujemy inwestycję.

Zamów beton

W prosty i szybki sposób złóż zamówienie na dowolny rodzaj betonu

Zadzwoń: tel. 502-261-616